Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 oktober 2016
Lyssna

Sophämtning på kvällar och helger

Det är just nu förseningar i hämtningen av avfall. Vår entreprenör
Renonorden arbetar hårt för att komma ikapp. De fortsätter arbeta kvällar och helger för att tömma kärlen.

Sedan 1 oktober är det Renonorden som hämtar ditt hushållsavfall. Det är
just nu förseningar i hämtningarna vilket bland annat beror på att chaufförerna är nya och har svårt att hitta, samt att systemen är nya.

– Vi är fullt medvetna om de förseningar som finns. Vi har daglig kontakt
med Renonorden och tillsammans arbetar vi för att komma ifatt. De har förstärkt med extra chaufförer och arbetar till sent på kvällen, måndag till söndag, alltså även på helgen. Målet är att alla ska få tömt inom sin avtalade tid och få en fungerande avfallshämtning, säger Jessica Stenhoff, chef på avfallsverksamheten.

Låt kärlet stå kvar

Det är många som ringer till Renonordens kundtjänst, och det kan ta längre tid än vanligt att komma fram. Om ditt kärl blir fullt, går det bra att ställa avfall bredvid kärlet i dubbla, svarta sopsäckar. Låt kärlet stå kvar på sin plats om det inte har blivit tömt.

Offentlig upphandling

Avfallshämtning ingår i lagen om offentlig upphandling. När
entreprenöravtalet löper ut, görs en ny upphandling där flera entreprenörer lämnar anbud. Sedan flera år gör Härryda kommun upphandlingen tillsammans med Lerum och Partille kommuner. I upphandlingen ställer vi en rad krav och kriterier som ska uppfyllas. Vi ställer till exempel väldigt höga miljökrav på vår entreprenör. Den här gången fick Renonorden uppdraget att hämta avfallet i våra tre kommuner med 35 000 abonnenter.

Renonorden är den största entreprenören i Sverige med femton procent av marknaden för avfallshämtning. De finns i 230 kommuner runt om i Norden.

Här hittar du mer information om bytet av entreprenör.

Kontakt

Renonordens kundtjänst
031-300 07 04
kundtjanst.harryda@renonorden.se