Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 juli 2019
Lyssna

Sommarens väg- och VA-arbeten i Härryda

Under semester och lov startar en del arbeten utomhus som kan föra med sig nedsatt framkomlighet, ökad trafik av tunga fordon och störande ljud.

Vill du veta vilka andra byggprojekt eller gatu- och VA-arbeten som pågår i kommunen? Läs mer om vad som pågår eller är på gång.