Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
1 juli 2021

Sommarens vägarbeten

Under semesterperioden pågår vägarbeten som kan påverka framkomligheten, öka trafiken av tunga fordon och skapa störande ljud.

Vill du veta vilka andra byggprojekt eller gatu- och VA-arbeten som pågår i kommunen? Läs mer om vad som pågår eller är på gång.