Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
1 november 2021

Smarta vattenmätare ska upptäcka läckor i tid

Härryda Vatten och Avfall går över till digitala vattenmätare som besparar både tid och vatten. Övergången sker successivt under en 10-årsperiod med start i de hushåll som har äldre vattenmätare som behöver bytas ut.

En vattenmätare med digitala siffror.

Vattenmätaren som läser av ett hushålls förbrukning ska enligt lag bytas vart tionde år. Från och med hösten 2021 börjar Härryda Vatten och Avfall AB att installera nya ultraljudsmätare i områden där det är dags för mätarbyte. Det innebär att alla hushåll i Härryda kommun kommer att få digitala vattenmätare inom tio år.

Upptäcker dolda läckor

Att byta till digitala vattenmätare är ett led i att effektivisera arbetet med vattenavläsning och förenkla för abonnenterna. Härryda vatten och avfall kommer även att kunna arbeta mer med vattenbesparande åtgärder genom att exempelvis upptäcka avvikelser i förbrukningen som kan tyda på dolda läckage. De nya mätarna är nämligen så intelligenta att de känner av även små vattenläckor i ledningsnätet.

Fjärravläsning från bil

Avläsning kommer så småningom att göras genom en ”drive-by insamling”. Det innebär att en bil åker förbi och samlar in mätvärden från mätarna via radio en gång per år. I samband med detta så försvinner självavläsningskorten, vilket minskar risken för fel och sparar tid både för verksamheten och kunderna.

I de bostadsområden där mätarbyte är aktuellt får kunden ett brev med tidsbokning i brevlådan.

Vattenmätare

Kontakt

Annelie Bergwall, administratör
Härryda Vatten och Avfall AB
annelie.bergwall@hvaa.se