Kontakt
1 augusti 2018
Lyssna

Skärpt bevattningsförbud i Härryda kommun

Uppdaterad 17 augusti kl 10

Det skärpta bevattningsförbudet innebär:

Att det kommunala dricksvattnet endast får användas till mat, dryck och hygien. Du får exempelvis inte använda kommunalt dricksvatten för att:

 • Vattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet - inte ens med vattenkanna.
 • Vattna fotbollsplaner, tennisbanor, vägar med mera.
 • Fylla eller byta vatten i pooler, spabad och liknande.
 • Tvätta fasader, tak eller altaner.
 • Tvätta bilen (bilar ska alltid tvättas i biltvättar)

Bevattningsförbudet gäller alla som har kommunalt vatten i Härryda kommun, oavsett var i kommunen du bor.

Se vanliga frågor och svar

Tips för att spara vatten

 • Ta korta duschar istället för att bada i badkar.
 • Stäng av kranen när du tvålar in dig och borstar tänderna.
 • Skala inte potatis eller diska under rinnande vatten.
 • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan du använder dem.
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo, istället för att spola i kranen tills det blir kallt.
 • Om du har varit bortrest och vill spola ur vatten ur kran/ledningar – samla upp vattnet*.
 • Samla upp eventuellt regnvatten från takrännor*.
 • Laga läckor och droppande kranar.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Det går åt flera liter vatten varje gång du spolar i toaletten. Försök att inte spola i onödan.

* vattnet som samlas upp kan användas för vattna blommor/växter.

Kort film med smarta tips på hur du sparar vatten.länk till annan webbplats

Besparingstips på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Härrydabornas inskickade besparingstips

Frågor och svar

1. Var får vi vårt kommunala dricksvatten ifrån?

I Härryda kommun finns tre vattenverk: Finnsjöns vattenverk i Mölnlycke, Rävlanda vattenverk och Hällingsjö vattenverk som försörjer kommunen med dricksvatten.

Kommunens huvudvattentäkt är Finnsjön som idag försörjer Mölnlycke, Landvetter och Härryda inklusive flygplatsen med vatten. Det finns också två grundvattentäkter – Rävlanda som försörjer Rävlanda och Hindås samt Hällingsjö som försörjer Hällingsjö samhälle.

Det finns idag ingen heltäckande lösning för reservvattenförsörjning i händelse av att den ordinarie vattenförsörjningen skulle slås ut. För Finnsjöns distributionsområde kan Härryda kommun köpa reservvatten från Partille och Mölndal, något som görs i dagsläget men som dessvärre inte är tillräckligt. För vattentäkterna i Rävlanda och Hällingsjö saknas reservvattenförsörjning.

2. Varför måste vi spara på vattnet?

Hur mycket vatten kommunen får ta ut från en sjö eller en brunn regleras av en vattendom. Det innebär att kommunen måste begränsa vattenuttaget om vattennivån blir för låg, vilket i sin tur innebär att kommunen har svårt att producera lika mycket dricksvatten som normalt.

På grund av låga nederbördsmängder de senaste månaderna är både grund- och ytvattenvattennivåerna låga i Härryda kommun. För att vattnet ska räcka, det vill säga att det inte ska bli vattenbrist, har kommunen infört bevattningsförbud tillsvidare.

3. Jag har sett att Härryda kommun bevattnar sina planteringar, var hämtas det vattnet?

Kommunens planteringar har bevattnats med sjövatten från Rådasjön i Mölnlycke och Västra Nedsjön i Hindås - och har därmed inte belastat det kommunala dricksvattennätet.

Från och med 8 augusti har inget vatten hämtats, utan man hoppas att framför allt de nyplanterade träden ska klara sig på den nederbörd som fallit.

4. Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer. Även privata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga.

5. Jag har egen brunn, men den börjar sina. Kan jag hämta dricksvatten någonstans?

Du är välkommen att hämta dricksvatten vid:

 • - Hindås idrottshall som ligger på Sportvägen 1. Från Göteborgsvägen (väg 156) svänger du upp vid Slalomvägen.
 • - Hedens förskola i Rävlanda som ligger på Hedvägen 5, nära Rävlanda skola.

  Kranarna är öppna mellan klockan 06 och 20. Kom ihåg att ta med eget kärl! Vi påminner också om att vattnet endast får användas för mat, dryck och hygien.

6. Vad händer om man bryter mot bevattningsförbudet?

Om du bryter mot bestämmelsen om bevattningsförbud kan Härryda kommun stänga av vattentillförseln till din fastighet. För avstängning och påkoppling faktureras fastighetsägaren avgifter på 760 kronor/tillfälle, dvs totalt 1520 kronor om du bryter mot förbudet.

7. Min granne använder vattenspridare...

Om du har möjlighet, prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan också vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.

8. Beror vattenbristen delvis på läckor i ledningssystemet?

Alla ledningssystem läcker tyvärr lite, men nuvarande vattenbrist beror främst på för lite nederbörd. Vi letar läckor kontinuerligt och lagar dem. Vi arbetar också kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka får du gärna höra av dig till: 031-724 62 05.

9. Hur länge kommer bevattningsförbudet att gälla?

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare, till dess att kommunen bedömer att vattennivåerna i våra yt- och grundvattentäkter har stabiliserats. N'r detta kommer att ske är omöjligt att svara på i dagsläget eftersom det beror på kommande nederbördsmängder. Vi uppdaterar informationen här på harryda.se så fort vi vet mer.

11. Finns det planer på att bygga ut vattenproduktionen?

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att det ska byggas ett nytt vattenverk i Hindås, vid Västra Nedsjön. Härryda fick en utökad vattendom 2017. Vattenverket beräknas vara i drift runt 2022. Vattenproduktionen i Hindås kommer då att avlasta Finnsjöns distributionsområde.

Läs mer om planeringen av Hindås vattenverk

12. Hur hanteras situationen av Härryda kommuns ledning?

Kommunens anpassade stab har övergått i en krisledningsgrupplänk till annan webbplats. Gruppens uppdrag är främst en samordnad hantering av värmeböljans konsekvenser.

I krisledningsgruppen ingår representanter från följande verksamheter: vatten och avfall, socialtjänst, säkerhet, kommunikation, kontaktcenter, måltidsservice, miljö och hälsa samt fastighet. Gruppen leds av tjänsteman i beredskap (TiB).

Situationen hanteras enligt kommunens befintliga beredskapsplaner för samhällsstörningar. Arbetet innefattar både egna åtgärder inom kommunen samt samverkan med övriga berörda samhällsaktörer så som länsstyrelse, räddningstjänst och grannkommuner.

Samtliga av Härryda kommuns egna verksamheter är informerade om läget och även här gäller att dricksvattnet endast får användas till mat, dryck och hygien – och att man ska vara sparsam även då.

13. Hur kan jag få snabb information om läget förändras?

Kommunens webbplats är vår primära informationskanal, här kan du följa utvecklingen.

Du som har ett mobilnummer kopplat till en bostadsadress i Härryda kommun får automatiskt ett sms om viktig information som till exempel bevattningsförbud. Det är en tjänst som Härryda kommun råder över och kan använda vid behov. Har du en jobbtelefon eller oregistrerat kontantkort måste du själv koppla ihop telefonnumret med din adress - här gör du det enkelt det:
Anmälan till sms-tjänstlänk till annan webbplats

Vi informerar även på Facebook. länk till annan webbplats

Övriga planerade informationsinsatser i dagsläget är annons i Härryda-Posten (8 augusti), information i kommunens Info-blad (15 augusti)

Kontakt

Härryda kommun växel
031-724 61 00
va.avfall@harryda.se