13 april 2021
Lyssna

Skadegörelse bakom problem med dricksvattnet i Hindås och Rävlanda

Skadegörelse låg bakom det problem med dricksvattnet i Hindås och Rävanda i förra veckan, som innebar att boende rekommendaerades att koka allt vatten till mat och dryck. Efter flera provtagningar kunde det på fredagen meddelas att vattnet var säkert att användas igen.

Skadegörelsen vid vattenverket i Rävlanda upptäcktes under måndagen. Eftersom det fanns risk för att uppdämt spillvatten som hade svämmat över i anslutning till vattenverket, stängdes utgående vatten av. Meddelande om att koka vattnet gick ut till invånarna via sms, på kommunens webb, på Facebook och via VMA-meddelande på Sveriges Radio P4.

– Vi tar den här typen av risker på största allvar, säger Jessica Sténhoff, vd på kommunala bolaget Härryda Vatten och Avfall AB. Genom att stänga av vattenverket såg vi till att stoppa ett eventuellt tillflöde av förorenat vatten ut i vattenledningarna.

Provtagning i flera omgångar

Skadegörelsen åtgärdades och prover togs på vattnet. Det fanns då en påverkan på vattnet i reservoaren. Reservoaren rengjordes och vattenverket sattes igång igen. Prover togs därefter i flera omgångar på olika ställen både i reservoar och i ledningar, för att kontrollera att inget förorenat vatten fanns kvar eller hade kommit ut.

På fredagen den 9 april hade så många prover varit godkända att rekommendationen om att koka vattnet kunde upphävas.

Skadegörelsen är polisanmäld

– Det är olyckligt när sånt här inträffar, säger Nicklas Svensson, säkerhetssamordnare. Vi har polisanmält händelsen och ser nu över säkerheten vid alla våra anläggningar för vatten och avlopp.

Läs mer

Sms-tjänst vid vattenavbrottlänk till annan webbplats

Vatten och avlopp

Kontakt

Jessica Sténhoff, vd Härryda Vatten och Avfall AB
jessica.stenhoff@hvaa.se
031-724 62 00 (kontaktcenter)