Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
20 oktober 2020
Lyssna

Säsongsarbetet över för Albert och Herbert

Efter nästan tre månader med att böka parkslide tackar grisarna Albert och Herbert för sig. Till våren vet vi om deras röjning fått någon effekt på beståndet av den invasiva busken.

Det var i slutet av juli som Albert och Herbert – två unga galtar av rasen Linderöd – kom till Wolffs kulle i Mölnlycke, redo att äta upp och böka bort buskar och rötter av den invasiva arten parkslide. Forskningsprojektet följs intresserat av medier i hela Sverige.
Tre månader senare är drygt 1 100 kvadratmeter sly och buskar förvandlade till barmark där Albert och Herbert gått fram som jordfräsar med sina trynen.

– Det har blivit en del efterarbete för oss med att samla ihop parksliderötter och köra dem till återvinningscentralen. Rötterna har nog varit för gamla och träiga för att smaka gott men det gröna på parksliden verkar de gilla, säger Teresia Engbom, projektledare för Grön drift i Härryda kommun.

Så här bekämpar du invasiva arter i din trädgård Länk till annan webbplats.

Till våren återvänder hon till området för att rapportera om hur det går med återväxten av parkslide till Naturvårdsverket genom projektet Lokala naturvårdssatsningar (LONA).

Volontärerna tog hand om djur och rötter

14 grisvolontärer har sagt till när det behövs påfyllning av mat eller när områdets elstängslet inte funkade. Det är inte bara kringboende som ägnat sig åt grisarna. Volontärer från Landvetter och en grannkommun har ronderat, plockat rötter och kelat med Albert och Herbert som nu åker tillbaka till hussen Niklas Wennberg, ekobonde på Tjörn.

Kontakt

Teresia Engbom, projektledare Grön drift, Härryda kommun
Tel: 031-724 87 35
teresia.engbom@harryda.se