Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 november 2021

Samråd om Hällingsjö vattenskyddsområde

På bilden ser man en sjö omgiven av träd och gräs.

En ny grundvattentäkt för dricksvatten har anlagts i Hällingsjö. I samband med detta bjuds boende och andra sakägare in till samråd om förslaget till hur befintligt vattenskyddsområde ska ändras.

Vid ett informationsmöte den 25 november i Hällingsjö kommer Härryda Vatten och Avfall AB tillsammans med tekniska konsulter från Norconsult AB, att presentera föreslaget. Under mötet finns det möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Förlängd samrådstid

Synpunkter på förslaget kan lämnas under samrådstiden som är den 22 november till och med den 14 januari 2022. Sista datum för att skicka in synpunkt har därmed förlängts från vad tidigare meddelats.

Det tekniska underlaget finns att läsa på Härryda kommuns webbplats och i kommunhuset i Mölnlycke. Det går även att beställa ett pappersexemplar.
Mer information och kontaktuppgifter: Samråd inför ändring av Hällingsjö vattenskyddsområde

Kontakt

Lisbeth Högström, VA-ingenjör
Härryda Vatten och Avfall AB
lisbeth.e.hogstrom@hvaa.se