Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
13 februari 2017
Lyssna

Samhällsutveckling i fokus vid järnvägsutbyggnad

Härryda kommun anser att det är viktigt att Mölnlycke ges goda förutsättningar för utveckling i samband med utbyggnaden av Götalandsbanan. Det framgår av det svar som kommunstyrelsen nu har skickat till Trafikverket med anledning av remissen av lokaliseringsutredningen för delen Almedal-Mölnlycke.

Goda förutsättningar för en attraktiv stadsutveckling av Mölnlycke skapas av sänkta spår och en sänkt station.

– Vårt arbete med att få nedsänkta spår och övertäckt stationsläge med attraktiv pendel- och regiontrafik i Mölnlycke fortsätter. Sänkta spår och en sänkt station ger nya möjligheter att binda samman centrala Mölnlycke, skapa bostäder, verksamheter, kommunal service och modern infrastruktur, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– En övertäckt station med nedsänkt läge är nödvändigt för att hålla samman Mölnlycke, kunna göra det möjligt att bygga bostäder, skapa ett attraktivt centrum, minska störande buller och få en smidig övergång till andra transportmedel, säger Mats Werner (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Möjligheterna är goda

Parallellt med lokaliseringsutredningen, arbetar Härryda kommun och Trafikverket tillsammans med detaljplan och järnvägsplan för att hitta en lösning som bidrar till en positiv utveckling av centrala Mölnlycke. Även lokala fastighetsägare deltar i det arbetet. Det arbetet visar att det finns goda möjligheter att skapa förutsättningar för en attraktiv stadsutveckling genom en sänkning av järnvägsspåren och en överdäckning på delar av sträckan genom centrum.

7 mars vill vi veta hur du tänker

7 mars arrangeras en kommundelsdialog i Mölnlycke där temat är utvecklingen av centrala Mölnlycke. Då hoppas vi att du vill bidra med dina idéer i dialog med våra kommunpolitiker.

Du kan självklart bidra med dina tankar genom att mejla till plan@harryda.se, eller använda formuläret som du hittar genom att klicka här. Om du undrar något, behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Kontakt

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se

Mats Werner (S), kommunstyrelsens vice ordförande
031-724 63 13
mats.werner@harryda.se