Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
30 november 2016

Så läser du din faktura för vatten

Fakturan för VA och sophämtning skickas ut fyra gånger om året. Nu har årets sista skickats ut. Här kommer ett förtydligande om hur du läser dricksvattendelen på fakturan.

Avgiften för VA är fördelad på en rörlig och en fast avgift för både dricksvatten och spillvatten. I den rörliga avgiften ingår produktion och distribution av dricksvatten samt rening av spillvatten. Den fasta avgiften ska täcka kostnader för bland annat vattenmätare, fakturering, administration, kapitalkostnader och information.

Varje år i september görs ett utskick till alla abonnenter där vi uppmanar dig att läsa av din vattenmätare och meddela oss på vatten- och avfallsverksamheten den faktiska förbrukningen. Detta görs för att vi ska kunna beräkna rätt vattenförbrukning.

Beräknad och faktisk förbrukning

På decemberfakturan finns två rader med vatten. Den första raden är den förbrukning som du beräknats ha haft under det gångna året, baserat på förra avläsningen. Den andra raden är den faktiska förbrukningen utifrån årets vattenavläsning. Till höger står hur många kubik vatten som du får tillbaka, eller blir skyldig.

Till exempel: Du har tidigare haft en årsförbrukning på 120 kubik. När vi registrerar avläsningen visar det sig att du förbrukat 130 kubik under året. Då blir du ”skyldig” 10 kubik som du betalar via den här fakturan. Det kan också vara tvärtom, och du får pengar tillbaka.

Läs gärna av flera gånger

För att undvika överraskningar i december, rekommenderar vi att du läser av din vattenmätare flera gånger om året. Då får du en mer kontinuerlig koll på hur mycket vatten du förbrukar. Då sprider du även ut kostnaden för vatten över året.

Om du vill lämna in en vattenavläsning, går det bra att ringa till vårt kontaktcenter på 031-724 61 00 eller mejla: kommun@harryda.se.

Kontakta oss vid stor avvikelse

Kontrollera gärna den beräknade mätarställningen mot den verkliga, när du får din räkning. Kontakta oss vid stor avvikelse för att justera årsförbrukningen. Stor förbrukning kan tyda på vattenläckage, till exempel en rinnande toalett.
Information om avgifter för kommunalt vatten.
Information om vattenmätare och vattenavläsning.

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se