26 november 2021

Sabotage orsakar trafikfara på Göteborgsvägen

En landsväg där ett tillfälligt trafikljus satts upp eftersom man gräver ner vattenledningar intill.

Återkommande skadegörelse mot trafikljus vid ledningsarbete på Göteborgsvägen orsakar fara för trafikanter och personal.

Som ett led i det stora projektet för Härryda kommuns vatten- och avloppsförsörjning läggs nya ledningar mellan Landvetter och Hindås. I en pågående etapp dras dessa längs Göteborgsvägen som delvis behöver stängas av. Tillfälliga trafikljus ser till att trafiken tryggt kan passera från ett håll i taget, och att arbetet vid vägen sker på säkert vis.

Sabotage orsakar trafikfara

Under hösten har återkommande sabotage inneburit att trafikljusen inte fungerat som de ska. Det har medfört irritation men framförallt en risk för olyckor, då vägbanan är för smal för mötande fordon. Skadegörelsen på trafikljusen är polisanmäld och bevakning har satts in dygnet runt. Trafikanter uppmanas att om det går att välja annan väg, eller att ta det försiktigt.

− Om trafikljusen är ur funktion är det extra viktigt att vara försiktig. Det är svårt att mötas på den aktuella sträckan, så sänk hastigheten, ha tålamod och visa hänsyn. På så sätt minimerar vi tillsammans risken för olyckor, säger Jasna Brcic, projektledare på Härryda Vatten och Avfall AB.

Trafikljusen är planerade att sitta uppe i befintligt läge fram till julhelgen. Därefter kommer ledningsarbetet att utföras på kortare etapper vilket inte kommer påverka framkomligheten lika mycket.
− Vi tackar för visad förståelse under byggtiden, och gör det vi kan för att trafiken ska flyta på så smidigt som möjligt, säger Jasna Brcic. 

Kontakt

Jasna Brcic, projektledare
Härryda Vatten och Avfall AB
jasna.brcic@hvaa.se