Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 oktober 2021

Röjning av mark för nytt vattenverk i Hindås

skogsglänta

Nu inleds förberedande arbete på den plats i Hindås där ett nytt vattenverk ska byggas. Träd och buskar ska tas bort och marken röjas.

Arbetet som utförs av entreprenören Peab anläggning, startar på måndag den 25 oktober och pågår under vecka 43. Det kommer att bli en del buller när träden ska fällas och marken röjas.

Kontakt

Pär Olausson, teknisk projektledare
Härryda Vatten och Avfall
031-724 67 35
076-649 41 93
per.olausson@hvaa.se