18 mars 2020
Lyssna

Ring om bygglov - inget öppet hus på torsdagar

Bygglovsenhetens öppet hus på torsdagar är inställt tills vidare men du som har en bygglovsansökan eller annat som handlar om bygglov, förhandsbesked eller tekniska frågor kommer att få lika bra service via telefon.

Bygglovshandläggarna hjälper dig på telefon eftersom öppet hus på torsdagar är inställt tills vidare