Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
9 oktober 2017
Lyssna

Reningsprocessen i vårt framtida vattenverk testas

Med start i oktober provar Härryda kommun vilken typ av reningsprocess som ska användas i det framtida vattenverket i Hindås. Teststationen är närmare åtta meter hög, och vattenledningar som ska pumpa in vatten i teststationen kommer att förläggas i Västra Nedsjön.

– Vi ska prova att ha en bioreaktor i serie först tillsammans med ett dynasandfilter med kemisk fällning och därefter med ett ultrafilter. Ett ultrafilter räknas som en extra barriär som är väldigt effektiv mot virus och parasiter, men det är också en dyr teknik. Dynasandfilter är också effektivt, men det kan å andra sidan vara svårt att få till den kemiska
fällningen när det är kallt väder. Därför vill vi göra testerna under våra
kallaste månader, säger projektledare Thord Lundin.

Testperioden beräknas pågå mellan oktober 2017 och mars 2018 och är ett första steg i arbetet med att bygga ett nytt vattenverk i Hindås. Då Härryda kommun växer med fler invånare och arbetsplatser, räcker vattenverket i Finnsjön och våra grundvattentäkter Rävlanda och Hällingsjö inte till. Därför har Härryda kommun fått en så kallad vattendom beviljad av mark- och miljödomstolen som innebär att vi får ta ut högst 2,4 miljoner kubikmeter vatten om året ur Västra Nedsjön. En kubikmeter är 1000 liter vatten, eller ungefär lika mycket vatten som ryms i sju badkar. Domen ger också tillstånd att anlägga en pumpstation och ledningar på botten av sjön.

Teststationen är ungefär åtta meter hög, men den pumpstation som ska byggas kommer delvis ligga under jord och också smälta in i den omgivande miljön.

Vilken plats som själva vattenverket ska placeras är under utredning i en detaljplaneprocess.

Kontakt

Thord Lundin, projektledare
031-724 61 00 (växel)
thord.lundin@harryda.se