7 april 2022

Pris igen för byggdialog med företag

Representanter från Byggföretagen, Fastighetsägarna och Härryda kommun, som återigen fick pris för sitt sätt att arbeta med exploatörer i byggbranschen. Bild: Byggföretagen

Representanter från Byggföretagen, Fastighetsägarna och Härryda kommun, som återigen fick pris för sitt sätt att arbeta med exploatörer i byggbranschen. Bild: Byggföretagen

För tredje gången i rad belönas Härryda kommun med topplaceringen Årets kommun i undersökningen Byggdialogindex. I studien har aktiva i byggbranschen frågats ut om vad tycker om samhällsbyggnadsservicen i elva kommuner.

– Härryda kommun har fattat grejen och är jätteduktig på samverkan och dialog med näringslivet. Undersökningen mäter hur företag och kommuner nyttjar varandras kunskap, kompetens och idéer bland annat. Och trots pandemin har Härryda kommun lyckats upprätthålla en hög tillgänglighet och kvalitet, säger Petra Sedelius, näringspolitiskt ansvarig hos Byggföretagen.

Byggdialogindex handlar om samverkan i planering och byggnation av bostäder och kommersiella lokaler utifrån företagens perspektiv. Studien genomförs av Demoskop på uppdrag av Byggföretagen Väst med syftet att identifiera förbättringsområden och inspirera kommuner att ta hjälp av varandra.

Index utgår från 16 frågor som 160 entreprenörer, bygg- och fastighetsutvecklare i etablerade företag har fått sätta betyg på, i kontakten med elva kommuner i Göteborgsområdet.

Bra betyg över lag

Härryda kommun har det högsta snittbetyget och särskilt gott anseende vad gäller ett gynnsamt näringslivsklimat och enkelheten i att komma i kontakt med rätt handläggare och engagerade politiker.
– Jag är så glad och stolt över vårt politiska arbete. Tillsammans med förvaltningen arbetar vi med näringslivsfrågorna för att vara en serviceorganisation till näringsliv och medborgarna. När vi nu vinner Byggdialogindex tredje gången i rad så är det ett kvitto på att vi utvecklas i rätt riktning tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Även kommunens handläggningstider och hantering av bygglovsärenden får ett särskilt högt betyg.
– Det är mödans lön för ett målinriktat arbete bland kommunens samhällsbyggare att varje dag ha en effektiv och bra relation med dem vi samverkar med på byggmarknaden, säger samhällsbyggnadschefen Anders Ohlsson.

Bäst kan alltid bli ännu bättre

Undersökningen visar också områden som Härryda kommun kan utveckla för att nå ett ännu bättre resultat. Kommunen har fått ta del av underlaget och ska nu utvärdera vilka områden som kommunen kan bli bättre på.

Sol över Borås och Mölndal också

I årets Byggdialogindex fick Borås Stad priset för Årets klättrare och Mölndals Stad uppmärksammades för ett stabilt, högt resultat sedan Byggdialogindex startade år 2013.