Kontakt
9 april 2018
Lyssna

Prata anläggning för gödsel och avlopp med oss 19 april

I år gör kommunen en inventering av avlopps- och gödselvårdsanläggningar i Storåns dalgångar.

Du som omfattas av inventeringen är fastighetsägare med ett enskilt avlopp och lantbrukare med eller utan djur. Det gäller även dig med hästgård.

Härryda kommun och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) bjuder berörda fastighetsägare till en informationskväll i föreningsgården i Rävlanda där du får svar på frågor om hur inventeringen kommer att utföras och hur du uppfyller lagstiftningen för enskilda avlopp och miljön på lantbruket eller hästgården.

Plats: Föreningsgården i Rävlanda
Tid: Torsdag 19 april 18.30 (kaffe och kaka serveras)
Anmäl dig: skicka e-post till miljo.halso@harryda.se eller ring 031-724 62 68, 031-724 62 57

Varmt välkommen!
Härryda kommun och LRF