Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 oktober 2019
Lyssna

Plan för fler företag och bättre trafiklösning vid Mölnlyckemotet

Nu har du chansen att tycka till om planen för ett mer välkomnande Mölnlyckemotet med mark för företag, tydligare gaturum och säkrare trafiklösningar. De ljusbruna figurerna visar var det skulle kunna vara möjligt att bygga fastigheter. Illustration: Härryda kommun

Nu har du chansen att tycka till om planen för att utveckla Mölnlyckemotet. De ljusbruna figurerna visar var det skulle kunna vara möjligt med byggnader. Illustration: Härryda kommun

En del av marken kring det strategiskt belägna Mölnlyckemotet vid riksväg 40 blir snart tillgänglig för företag och fler trafikanter. På torsdagen presenterades ett förslag till detaljplan för en mer välkomnande och trafiksäker entré till Mölnlycke och Mölnlycke företagspark.

– Platsen är mycket attraktiv för fastighetsägare som är ute efter säkra framtidslägen för nybyggnad och fastighetsförvaltning. Jag är glad åt att detaljplanen nu går ut på samråd så att alla kan ta del av förslaget och tycka till, säger Anders Ohlsson som är samhällsbyggnadschef i Härryda kommun.

I planen får entrén från motorvägen en tydligare stadslik karaktär med gröna planteringar men det finns också möjlighet att behålla en del av den ursprungliga naturmarken.

Vill se mångfald av företag

Mölnlyckemotet vid riksväg 40 är porten in till Mölnlycke centrum och Mölnlycke företagspark och detaljplanen ställer därför höga krav på tillgänglighet och närhet. Detaljplanen föreslår att marken närmast motet ska bebyggas för verksamheter som kontor, hotell och annan näringsverksamhet, exempelvis tillverkningsindustri med begränsad handel.

– Intresset från näringslivet är mycket stort för den här detaljplanen som öppnar upp för en stor variation av verksamheter. Jag är övertygad om att vi kommer att få se spännande företag som etablerar sig på platsen, säger Fredrik Olsson, kommunens näringslivschef.

Säkrare att ta sig fram

Bussresenärer gör minst 5 miljoner turer per år med bland annat Grön Express, bussarna 601 och 605 som trafikerar exempelvis Mölnlyckemotet. Läget bedöms därför som en viktig knutpunkt. I förslaget vill Härryda kommun öka tillgängligheten och säkerheten för alla trafikantgrupper genom att flytta hållplatser och skilja gång- och cykelöverfarter från vägkorsningar.

Härryda kommun siktar på en färdig detaljplan till slutet av nästa år.

Chans att tycka till på samråd

Detaljplanen är öppen för synpunkter till 14 november.
Den 31 oktober mellan klockan 17-19 kan man komma på öppet hus i Mölnlycke kulturhus och träffa samhällsbyggare på plats.

Läs mer om detaljplanen harryda.se/molnlyckemotetlänk till annan webbplats eller i receptionen i kommunhuset i Mölnlycke.
Anmäl intresse för verksamhetsmark i Mölnlycke härlänk till annan webbplats.