Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 juni 2021

Parksliden nästan borta efter grisbök

Grisarna gjorde grovjobbet!
Ett knappt år efter att grisarna Albert och Herbert bökade upp den främmande invasiva växten parkslide i Mölnlycke verkar resultatet lovande.

Av parkslidens återväxt syns inte mycket.
När annan grönska spirar i närheten är det bara några få spridda stjälkar av skadeväxten som verkar ha överlevt i det uppbökade området vid Ljungna förskola i Mölnlycke.

Stjälkarna sanerar kommunen nu själv bort och hoppas att de överlevande resterna är lätta att få bort för gott.
Grisarna får semester i år.

Zoologisk bekämpning av parkslide är ett samverkansprojekt med Naturvårdsverket genom Lokala naturvårdssatsningar (LONA).