8 juni 2020
Lyssna

Pålar för nytt seniorboende

Bygget av Bo Aktivts seniorboende har kommit igång. Fram till början av juli kommer ett stort antal pålar att slås ner på denna markyta.

Bygget av det nya bostadskvarteret för seniorbostäder vid Idrottsgatan i Mölnlycke centrum är nu igång.

Under fyra veckor - från 8 juni till cirka 3 juli - kommer ett stort antal pålar att bankas ner i marken i hörntomten Idrottsgatan (före detta Idrottsvägen) och Bäckvägen för det så kallade BonTop-huset.

Störningar i form av stötvisa ljud kan förekomma. Pålarna slås ner i lera mestadels, vilket begränsar bullernivån.

Läs mer om vad som händer på Idrottsgatan