Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 augusti 2016
Lyssna

Översyn av strandskyddsområden i Härryda kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag till beslut om strandskyddsområden i Härryda kommun. Markägare, myndigheter, organisationer och allmänhet kan lämna synpunkter på förslaget till och med 23 september 2016. 

Strandskyddet längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige sträcker sig generellt 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. Dessa utvidgade strandskyddsområden fattade länsstyrelsen beslut om 1 december 2014.

9 juni 2016 upphävde regeringen beslutet om utvidgat strandskydd för bland annat Härryda kommun – vilket är orsaken till det förslag som nu tagits fram.

Information om förslaget finns på länsstyrelsens webbplats
länk till annan webbplats
Här hittar du även kontaktpersoner om du vill ställa frågor.

Handlingarna finns även tillgängliga på kommunhuset i Mölnlycke hos Andreas Zalewski, 031-724 62 47andreas.zalewski@harryda.se