25 april 2022

Öppet hus om vattenskyddsområde Nedsjöarna

Västra Nedsjön

Härryda Vatten och Avfall AB bjuder in till information om nytt vattenskyddsområde för Nedsjöarnas vattentäkt. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen mellan 25 maj och 15 juni.

Öppet hus

Den 24 maj klockan 17.00—20.00 hålls ett öppet hus med information och möjlighet att ställa frågor.
Plats: Hindås Stationshus, Hindås stationsväg 30.

På informationsmötet medverkar personal från Härryda Vatten och Avfall AB samt konsultföretaget Sweco för att svara på dina frågor. Informationsmaterial kommer att finns tillgängligt på mötet för den som vill fördjupa sig. 

Hålltid:
Kl. 17.30 kort presentation med information


Tekniskt underlag

Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter finns att läsa i receptionen i Härryda kommunhus och här på webbplatsen, Nedsjöarna vattenskyddsområde.
För att beställa underlaget i pappersformat e-posta va.avfall@hvaa.se eller ring 031-724 63 71.

Lämna synpunkter

Synpunkter på underlaget lämnas senast 15 juni 2022, via e-post eller brev till nedan angivna adresser. Märk brevet ”Nedsjöarnas vattenskyddsområde”.

Härryda Vatten och Avfall AB
Metallvägen 7a
435 33 Mölnlycke

E-post: va.avfall@hvaa.se

Nedsjöarna vattenskyddsområde

Kontakt

Härryda Vatten och Avfall AB
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se