Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 maj 2018
Lyssna

Öppet hus om nya bostäder och äldreboende i Säteriet

Ett collage av bilder: till vänster har någon målat ett hus och en familj med mamma, pappa, barn med vit krita på en svart tavla. Till höger ett fotografi av en äldre kvinna som har en vit sommarhatt på sig. Kvinnan ser glad ut.

Kom och ta reda på mer och ställ frågor om det som kommunen arbetar med just nu när det gäller Säteriet: en detaljplan för ett nytt äldreboende och nya bostäder på Säteriet i Mölnlycke. Vi har öppet hus i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke torsdagen den 31 maj kl 16.30-18.00. Välkommen!

Kommunen vill ta reda på om vi genom en ny detaljplan för området mellan Platåvägen, Rönngården och Säteriskolan kan göra det möjligt att bygga ungefär 50 nya bostäder och ett äldreboende med ungefär 75 platser i södra delen av Säteriet i Mölnlycke.

Om detaljplanen vinner laga kraft är det Attendo Sverige AB som har i uppdrag av kommunstyrelsen i Härryda kommun att uppföra och driva det planerade äldreboendet.

Samråd för detaljplanen

Under perioden 24 maj till 14 juni är vi i samrådsskedet för detaljplanen. Det betyder att du har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget till detaljplan.

Öppet hus

Torsdagen den den 31 maj kl 16.30-18.00 bjuder vi in till öppet hus i kommunhuset. Det är ett jättebra tillfälle för dig att ta reda på mer!

Du kan ställa frågor till bland andra Härryda kommuns planarkitekter och även till medarbetare från verksamheterna trafik, mark och bostad, vatten och avfall, fastighet, skola/förskola och socialtjänst.

Du kommer också att kunna träffa representanter från Attendo Sverige AB och fastighetsbolaget Eirhem AB, som ska bygga äldreboendet.

Här kan du läsa mer om våra idéer kring nytt äldreboende och nya bostäder vid Säteriet

Välkommen på öppet hus i kommunhuset i Mölnlycke torsdagen den 31 maj kl 16.30-18.00!

Kontakt

Anna-Kajsa Bouma Gustafsson, planarkitekt
031-724 61 00 (växel)
anna-kajsa.bouma.gustafsson@harryda.se