Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
1 oktober 2021

Öppet hus om Hindås vattenverk den 7 oktober

Hindås stationshus är en byggnad i träd med spetsigt tak.

Öppet hus i Hindås station om projektet vattenverket och överföringsledningar mellan Hindås och Landvetter.

Sista etappen har inletts i satsningen som ska säkra Härryda kommuns framtida behov av dricksvatten och avlopp. För att berätta mer om projektet bjuder Härryda Vatten och Avfall in till öppet hus.

Vattenförsörjningsprojektet i Härryda kommun som inleddes 2018 börjar närma sig slutfasen. Projekteringen för Hindås vattenverk är i full gång, och bygget planeras att starta i slutet av året. Redan nu är en högreservoar och en pumpstationen som ska hämta råvatten från Västra Nedsjön slutförda. Utbyggnaden av över 16 km ledningar har kommit en bra bit på vägen.

− Vi är glada och stolta över att nu se resultat i färdigställda anläggningar. Nu ser vi fram emot ett par viktiga år med att bygga Hindås vattenverk, som ska ge en trygghet i vattenförsörjningen för Härrydas invånare och näringsliv under lång tid framöver, säger Jessica Sténhoff, vd för Härryda Vatten och Avfall AB.

Hindås vattenverk som ska kopplas ihop med de andra delarna i projektet, kommer enligt planen att börja leverera dricksvatten i slutet av 2023.

Bjuder in till öppet hus

Invånare och andra intresserade bjuds nu in till öppet hus om Hindås vattenverk och nya överföringsledningarna mellan Landvetter och Hindås.

− I en sådan här satsning på infrastrukturen i vår kommun, är det extra värdefullt för oss som samhällsbyggare att möta människorna som påverkas. Att få ta del av tankar, åsikter och besvara frågor. Vi är så tacksamma över all förståelse och tålamod vi mött på byggplatserna under de senaste tre åren, säger Jessica Sténhoff.

Representanter från Härryda Vatten och Avfall AB, Svevia AB och Peab Anläggning AB, är på plats för att berätta mer om projektet och svara på frågor.

7 oktober 2021 kl. 16-18.
Hindås station, Hindås stationsväg 30.

Hindås vattenverk

Kontakt

Jessica Sténhoff, vd
Härryda Vatten och Avfall AB
jessica.stenhoff@hvaa.se