13 april 2022

Nytt vattenverk växer fram – 60 år sedan sist

Arbetare på en byggarbetsplats gjuter med betong. Ovanför gropen står personer i arbetskläder och tittar på.

Det har gått närmare 60 år sedan ett vattenverk för ytvatten byggdes i Härryda kommun senast. Då var det vid Finnsjön i Mölnlycke. Nu är arbetet i full gång i Hindås där ett 20-tal personer gjuter grunden till ett helt nytt vattenverk.

Trots senaste tidens snöfall och kyla är det stor aktivitet i Hindås där arbetet med nya vattenverket flyter på enligt tidplan. Bottenplattan, själva grunden, sex meter under markytan gjöts under en enda dag med 300 kubikmeter betong. Ett arbete som kunde göras efter att en stor mängd berg fått sprängas bort. De kommande veckorna gjuts ytterväggar till den källarkonstruktion som ska rymma anläggningens vattenreservoarer.

Personal i arbetskläder arbetar i en stor grop med att gjuta betong.

Personal från entreprenören Peab anläggning AB jobbar med att gjuta grunden till Hindås vattenverk. Foto: Härryda Vatten och Avfall AB

60 år sedan senaste vattenverket

Senast ett vattenverk för ytvatten byggdes i kommunen var 1964. Då anlades Finnsjöns vattentäkt som idag försörjer större delen av Mölnlycke med dricksvatten. Anläggningen har sedan dess byggts ut och kommer fortsätta att vara i bruk även framöver.
Det nya vattenverk som nu tar form är en del i den stora utbyggnad av vatten och avlopp som görs för ökad kapacitet och säkrad vattenförsörjning i flera decennier framåt. Hindås vattenverk som ska ta råvatten från Västra Nedsjön och planeras tas i bruk i slutet av 2023.

— Det är mycket glädjande att vi nu satt spaden i marken för det här projektet som kommunfullmäktige tog beslut om 2012. Det är nästan 60 år sedan ett vattenverk senast byggdes i vår kommun, vilket ger lite perspektiv på hur stor händelse vi är med om nu, säger Jessica Sténhoff, vd på Härryda Vatten och Avfall AB.
Hindås vattenverk

Kontakt

Härryda Vatten och Avfall AB
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se