Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
8 december 2017
Lyssna

Nyinvigd bro viktig pusselbit för Airport City

Fredag 8 december var Härryda kommun med och invigde bron till Landvetter flygplats. Bron har byggts för att möta den starka trafiktillväxten och förstärker områdets infrastruktur. Den blir också en viktig länk för det Airport City som nu växer fram på båda sidor av riksväg 40 i höjd med flygplatsen.

Den färdiga bron innebär ökade kommunikationsmöjligheter till och från flygplatsen och Airport City. Den nya busslinjen 612 som från 10 december ska gå mellan Landvetter resecentrum och flygplatsen kommer också att ha en hållplats här.

- Den nya bron är en pusselbit för att möta den pågående och kommande utvecklingen av Airport City. Utvecklingen av flygplatsen är viktig för Västsveriges näringsliv och samhällsutvecklingen i Härryda kommun såväl som hela Göteborgs- och Boråsregionen. Vi är glada att ha en attraktiv flygplats som satsar på hållbarhet och bidrar till att Västsverige är ett attraktivt besöksmål.

Vid ceremonin tändes brons blå belysning för första gången av kommunstyrelsens ordförande i Härryda Per Vorberg (M),  kommunstyrelsens ordförande Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, (S) och Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport Swedavia AB.