Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
19 oktober 2017
Lyssna

Nya kvarter planeras i Landvetter centrum - vad ska vi tänka på?

Vi står inför att planera kvarter 4, 5 och 6 i Landvetter centrum, alltså området som ringas in av Härkeshultsvägen, Brattåsvägen och Härrydavägen. Vad behöver vi tänka på då och vad vill du som bor i centrala Landvetter se i centrum? Det är frågan som ställs vid dialogen på lördag.

Landvetter centrum kvarter 4 ,5 och 6

Vad ska det bli i det här området i Landvetter centrum?

Området är nästa pusselbit i utvecklingen av Landvetter centrum. Tanken är att det ska bli 150-200 lägenheter, handel, lokaler och parkering i stadsmässiga kvarter. Nu behöver vi dina kloka tankar inför det fortsatta arbetet.

Välkommen på dialog

På lördag 21 oktober är du som bor i Landvetter centrum varmt välkommen att bidra med din klokskap kring vad kvarteren skulle kunna innehålla och också hur du ser på Landvetter centrum. Dialogen är ett sätt att samla kunskap inför det politiska beslutet att påbörja detaljplanering.

Vi bjuder på fika!

Du som bor i Landvetter centrum har också fått en inbjudan med posten.

Tid: Lördag 21 oktober klockan 10-14
Plats: Landvetter kulturhus
Kort introduktion ges klockan 10.30 och 12.30.

Kontakt

Erik Olmårs, planarkitekt
031-724 61 00 (växel)
erik.olmars@harryda.se