Kontakt
6 november 2018
Lyssna

Nu tar vi bort bevattningsförbudet!

Vattennivån i Finnsjön - Mölnlycke-, Härryda- och Landvetterbornas dricksvattentäkt - har nu återhämtat sig såpass mycket att kommunens VA-verksamhet tar bort bevattningsförbudet. Sedan bottennoteringen i september är sjön nästan tillbaka på den nivå som är normal för årstiden.

Jessica Sténhoff är chef för vatten och avfall i Härryda.

Jessica Sténhoff

Jessica Sténhoff är VA-chef i Härryda kommun. Hon och hennes personal har fått många frågor om varför kommunen inte plockat bort förbudet när länsstyrelsen gjort det och andra kommuner följt efter.

- Hur sjöar och grundvatten återhämtar sig är olika, de har komplexa ekosystem. Vattnets tillrinning sker med fördröjning så det kan vara svårt att se effekterna med en gång efter nederbörd. Efter sommarens extrema hetta och kruttorra väder kom bottennivån i Finnsjön först i september och trots att bevattningsförbudet infördes i mitten av juli.

Nödvändigt att hjälpas åt

- Då var vi väldigt oroliga för hur sjön mådde. Vädret råder vi inte över men vår egen användning av vatten kunde vi göra något åt. Alla fick hjälpas åt för att inte fresta på ännu mer, säger Jessica Sténhoff.

- De senaste veckorna har återhämtningen tagit fart, inte för att det regnat så mycket utan för att växtligheten går i ide och inte behöver så mycket vatten längre. Då ökar istället vattnets tillrinning till sjön.

Även om inget bevattningsförbud gäller längre är Jessica Sténhoff noga med att påpeka att vattensystemet fortfarande är sårbart.

- Nivåerna för ytvatten och grundvatten är fortfarande lägre än normalt. En riktig iskyla kombinerad med en nederbördsfattig senhöst och vinter och vi kan få problem till våren, säger hon och tipsar därför:

- Behåll medvetenheten från i somras och fortsätt vara rädd om vattnet även framöver.

Vad gör Härryda kommun om det blir likadan värme och torka nästa år?

- Det är svårt att säga. Klimatpåverkan råder vi inte över men vi förstärker vattentillgången både kortsiktigt och långsiktigt genom att vi kan köpa in så mycket vatten vi behöver från våra grannkommuner, försäkrar Jessica Sténhoff.

- Dessutom tar vi Västra Nedsjön i anspråk som ny dricksvattentäkt om fyra år. Den långsiktiga planeringen påbörjade vi för sex år sedan när kommunfullmäktige beslutade om att vi ska bygga ett nytt vattenverk i Hindås med vatten från Nedsjöarna. Planen är att vi ska driftsätta det nya vattenverket år 2022.

Härryda växer med nya bostadsområden och Airport City – hur ska vattnet räcka till alla nya invånare och näringsidkare?

- Vi följer detaljplanerna noga och bygger ut ledningar och tätorter med VA-ledningar så att vi har kapacitet att erbjuda vattentjänster till nya områden. På längre sikt med ett nytt vattenverk och den nya överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås kommer även fler områden att kunna ansluta sig framöver, säger Jessica Sténhoff.

Frågor och svar

1. Var får vi vårt kommunala dricksvatten ifrån?

I Härryda kommun finns tre vattenverk som försörjer kommunen med dricksvatten: Finnsjöns vattenverk i Mölnlycke, Rävlanda vattenverk och Hällingsjö vattenverk.

Kommunens huvudvattentäkt är Finnsjön som idag försörjer Mölnlycke, Landvetter och Härryda, inklusive flygplatsen, med vatten. Det finns också två grundvattentäkter – Rävlanda som försörjer Rävlanda och Hindås, samt Hällingsjö som försörjer Hällingsjö samhälle.

Vi köper också vatten från Mölndal och Partille - i dagsläget köper vi så mycket som de klarar av att leverera till oss.

2. Varför måste vi spara på vattnet?

Hur mycket vatten kommunen får ta ut från en sjö eller en brunn regleras av en vattendom. Om vattennivåerna sjunker under en längre tid måste vi ta till åtgärder som bevattningsförbud, för att det inte ska bli vattenbrist. Orsaken är den extremt torra och varma sommaren.

3. Gäller det skärpta bevattningsförbudet både hushåll, företag och kommunala verksamheter?

Ja, det gäller alla som använder det kommunala dricksvattnet. Det gäller alltså inte dig som har egen brunn, men vi rekommenderar ändå att också du är sparsam eftersom grundvattennivåerna allmänt sett är låga.

4. Jag har sett att Härryda kommun vattnar sina planteringar, var hämtas det vattnet?

Kommunen vattnar de kommunala planteringarna med sjövatten från Rådasjön i Mölnlycke och från Västra Nedsjön i Hindås. Det betyder att vi inte belastar det kommunala dricksvattennätet för att vattna blommor och planteringar.

Från och med den 8 augusti har vi inte hämtat något vatten alls, utan vi hoppas att framför allt de nyplanterade träden ska klara sig med det regn som har fallit.

5. Jag har egen brunn, men den börjar sina. Kan jag hämta dricksvatten någonstans?

Ja, du är välkommen att hämta dricksvatten vid:

 • - Hindås idrottshall som ligger på Sportvägen 1. Från Göteborgsvägen (väg 156) svänger du upp vid Slalomvägen.
 • - Hedens förskola i Rävlanda som ligger på Hedvägen 5, nära Rävlanda skola.

  Kranarna är öppna klockan 6-20 både i Hindås och Rävlanda. Kom ihåg att ta med eget kärl! Vi påminner om att du bara kan använda vattnet för mat, dryck och hygien.

6. Vad händer om man bryter mot bevattningsförbudet?

Om du bryter mot bestämmelsen om bevattningsförbud kan Härryda kommun stänga av vattentillförseln till din fastighet.

För avstängning och påkoppling skickar kommunen en faktura till fastighetsägaren på 760 kronor per tillfälle, dvs totalt 1 520 kronor om du bryter mot förbudet.

7. Min granne tvättar sin husfasad.

Om du har möjlighet, prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan också vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.

8. Beror vattenbristen delvis på att Härryda kommun växer i invånarantal?

Nej, situationen beror på de senaste månadernas värmebölja och för lite regn.

9. Beror vattenbristen delvis på läckor i ledningssystemet?

Alla ledningssystem läcker tyvärr lite, men den nuvarande vattenbristen beror främst på för lite regn. Vi letar regelbundet efter läckor och lagar dem. Vi arbetar också hela tiden med att förnya ledningar. Om du misstänker att en vattenledning läcker får du gärna höra av dig till: 031-724 62 05.

10. Varför betalar jag som VA-abonnent inte en lägre brukningsavgift när vi har bevattningsförbud?

Kommunens verksamhet för vatten och avlopp (VA) är inte vinstdrivande. Kostnader och intäkter är baserade på självkostnadsprincipen. Det betyder att VA-kollektivet har rätt till ersättning för sina faktiska kostnader. Det finns inte något stöd för en allmän sänkning, varken i ABVA eller i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). I samband med ett bevattningsförbud minskar inte heller VA-verksamhetens kostnader, det är snarare tvärtom.

Som VA-abonnent kan du påverka din vattenförbrukning genom att spara på vattnet. För att vi ska kunna fakturera dig för det vatten som du använder görs en årlig avläsning. Vi gör utskick om avläsning under september månad.

Här hittar du mer information om avläsningen.

11. Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle kanske folk förbruka mindre?

Kommunen får enligt vattentjänstlagen inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader.

12. Kan ni inte ändra vattendomen så man får ta ut mer vatten när det behövs?

Nej, det bestämmer endast Mark- och miljödomstolen utifrån noggranna beräkningar om sjöns avrinningsområde, hur stor sjön är och om det finns dämmen m.m.
Länsstyrelsen har tillsyn över oss så att vi följer vattendomen.

13. Finns det planer på att bygga ut vattenproduktionen?

Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade 2012 att det ska byggas ett nytt vattenverk i Hindås, vid Västra Nedsjön. Kommunen fick en utökad vattendom 2017. Det nya vattenverket i Hindås beräknas vara i drift runt 2022. Vattenproduktionen i Hindås kommer då att komplettera Finnsjöns distributionsområde.

Läs mer om planeringen av Hindås vattenverk

14. Hur informerar Härryda kommun om det skärpta bevattningsförbudet och vad det innebär?

Vi informerar på olika sätt och i olika kanaler:
 • här på webbplatsen och på vår facebooksida.
 • via annonser i lokalpress
 • i utskick ihop med VA-fakturan till dig som har kommunalt vatten
 • genom information i kommunens Info-blad som delas ut till alla hushåll och företag
 • särskilda utskick till företagen om/när det behövs
 • till alla verksamheter i kommunen via chefer och via vårt intranät
 • i ett inläst meddelande som du hör när du ringer till kommunens växel
 • på affischer runtom i kommunen
 • via sms vid några tillfällen - de sms:en går till alla som har ett mobilnummer kopplat till en bostadsadress i Härryda kommun

15. Hur kan jag få snabb information om läget förändras?

Kommunens webbplats är vår primära informationskanal, här kan du följa utvecklingen. Det står "Uppdaterad den..." och datum, så att du ser när det har tillkommit ny information.

Du som har ett mobilnummer kopplat till en bostadsadress i Härryda kommun får automatiskt ett sms om viktig information som till exempel bevattningsförbud. Det är en tjänst som Härryda kommun råder över och kan använda vid behov. Om du har en jobbmobil eller ett oregistrerat kontantkort måste du själv koppla ihop telefonnumret med din adress - här kan du göra det på ett enkelt sätt:
Anmälan till sms-tjänstlänk till annan webbplats

Vi informerar även på Facebook. länk till annan webbplats

16. Vilket lagstöd har Härryda kommun för det skärpta bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller i enlighet med ABVA Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommunPDF och LAG (2006:412) om allmänna vattentjänster.

17. Hur hanterar Härryda kommun frågan om bevattning?

Sedan mitten av augusti samordnar förvaltningsledningen arbetet.

Allmänt kan man säga att kommunen hanterar situationen enligt de beredskapsplaner för samhällsstörningar som finns. Det kan både vara egna åtgärder och samverkan med andra aktörer som länsstyrelsen, räddningstjänsten och våra grannkommuner.

Bilden till vänster visar en strand och sjövatten nära stranden och ut till en liten ö. Bilden i mitten visar att sjön hade låg vattennivå under den torra sommaren 2018. Bilden till höger visar ett något högre vattennivå i oktober 2018.

Tre bilder av Finnsjöns vattennivå: normal sommar (t.v.), början av september 2018 (mitten), Finnsjön den 1 oktober 2018 (t.h.)

Kontakt

Härryda kommun växel
031-724 61 00
va.avfall@harryda.se