Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
26 augusti 2020
Lyssna

Nu släpper vi på bevattningsförbudet!

Eftersom vattenförsörjningen nu är stabil i hela kommunen upphör bevattningsförbudet att gälla. Vi tackar alla som hjälpt till att spara vatten i vår och sommar!

Kommunens VA-verksamhet vill ändå uppmuntra invånare och företag till fortsatt sparsamhet trots att förbudet är hävt för denna gång. Varje sparad droppe idag gör oss bättre rustade om det blir nya dippar i dricksvattentillgången framöver.

Tips på hur vi kan spara vatten varje dag

Ett bevattningsförbud kan åter bli aktuellt beroende på våra kunders vattenförbrukning, mängden nederbörd eller vid en extraordinär händelse.