Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
29 september 2016
Lyssna

Nu kan du få uppdateringar om arbetet på Backavägen

Just nu pågår arbete med att bredda Backavägen och lägga ner
kommunalt vatten och avlopp i Landvetters-Backa. Du som vill, kan nu få uppdateringar till din e-postadress.

Arbetet med att bredda Backavägen och lägga ner kommunalt
vatten och avlopp sker etappvis. Just nu arbetar vi med den del av vägen som ligger i direkt anslutning till järnvägsövergången fram till Ljunglidsvägen. Den här delen av vägen kommer vara avstängd för genomfart etappvis, det vill säga en bit i taget, fram till årsskiftet. Vägen är avstängd för genomfart för all biltrafik, även för dig som går eller cyklar.

Vägen för smal

Anledningen till att vi måste stänga av vägen är att den är för smal för att trafik ska kunna passera samtidigt som vi utför schaktningsarbeten. Vi måste göra det säkert både för dem som arbetar, och för dig som trafikant.

– Så fort arbetet har sträckt sig förbi Ljunglidsvägen, så försöker vi öppna Backavägen för genomfart genom Ljunglidsvägen, Brunnbergsvägen
och Grönebackavägen. När det blir beror på väder och vind. Om det blir en kall vinter så kan arbetet bli fördröjt, men vi arbetar och påskyndar arbetena på plats för att hålla tidsplanen, säger projektledare Tayman Mahshid.

Målet är att ge bättre service

Avstängningen innebär att du som bor utmed Backavägen, antingen får åka mot Eskilsbyvägen eller Magasinsvägen för att ta dig ut från området. Vilken väg det blir, beror på var du bor och var avstängningen är för
tillfället.

– Jag hoppas att de som bor i området och de som brukar
använda Backavägen har förståelse för arbetet och att det kommer vara
besvärligt att ta sig fram. Vi beklagar de besvär som kan uppstå i samband med ombyggnationen. Målet för arbetet är att ge Backaborna bättre service genom att kunna erbjuda kommunalt vatten och avlopp och en högre vägstandard. Vi förbereder också för att fler ska få möjligheten att bo i Backa, säger Tayman Mahshid.

Anmäl dig för att få uppdateringar

Förutom att vi sätter upp informationsskyltar på plats, kan
du nu också följa arbetet i Landvetters-Backa på harryda.se/landvettersbackalänk till annan webbplats. Där uppdaterar vi löpande om var arbetet pågår och hur det påverkar trafiken. Du kan också anmäla din e-postadress för att få uppdateringar om arbetet.

– Den som har frågor eller upplever olägenheter är också varmt
välkommen att kontakta mig, säger Tayman Mahshid.

Här anmäler du dig för att få uppdateringar om arbetet.

Kontakt

Tayman Mahshid, projektledare
031-724 66 79
tayman.mahshid@harryda.se