Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 november 2016
Lyssna

Nu byggs det bostäder i Djupedalsäng i Mölnlycke

Åttio hyresrätter, fyrtio bostadsrätter och nio radhus. Det ska byggas i Djupedalsäng i Mölnlycke. Det nya bostadsområdet heter Stenbrottet. På måndagen slogs första kilslaget för att symbolisera att arbetet har inletts.

Härryda kommun har förberett området med gator, vatten och avlopp. Exploatören Tornstaden vann markanvisningstävlingen, och nu har byggandet av bostäder inletts. Det blir såväl hyresrätter, bostadsrätter som radhus i bostadsområdet som heter Stenbrottet. Själva inflyttningen i bostadsområdet sker i etapper sommaren-vintern 2018.

Bostäderna fördelas genom Härryda kommuns tomt- och bostadskö.

Läs mer här om Härryda kommuns tomt- bostadskö.

Nu byggs det bostäder i Stenbrottet.

Första kilslaget symboliserar att nu byggs det bostäder i Stenbrottet.