Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
30 juli 2018
Lyssna

Märkbar minskning av vattenförbrukningen i helgen

 Efter att Härryda kommun infört ett skärpt bevattningsförbud på fredagen den 27 juli vädjade kommunen till allmänheten att minska på sin vattenförbrukning. De boende i Härryda kommun antog utmaningen och minskade den totala förbrukningen med ca 20 % jämfört med föregående vecka (vecka 29).

Tack till alla de i Härryda kommun som tagit till sig det skärpta bevattningsförbudet. Till följd av allas engagemang och återhållsamhet minskade den totala vattenförbrukningen i helgen med ca 20 % jämfört med föregående vecka.

Men värmen beräknas hålla i sig en bra stund framöver och därför är det viktigt att alla vi i Härryda kommun fortsätter att spara på vårt dricksvatten.

Läs mer om det skärpta bevattningsförbudet här.