Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
17 januari 2018
Lyssna

Många ville diskutera schaktmassor

Responsen blev mycket god på kommunens initiativ till ett dialogmöte med företag som arbetar med överskottsmassor i kommunen.

På mötet den 16 januari kom inte mindre än 15 företag för att tillsammans med politiker och tjänstemän från kommunen diskutera hur schaktmassor på bästa sätta kan hanteras.

Bullervallar längs R40

På mötet utbyttes erfarenheter men samtidigt diskuterades olika sätt att på bästa sätt framöver hanterar massorna. Något som flera lyfte fram är att i större utsträckning kunna använda massorna för att skapa bullervallar längs våra större vägar, främst väg 40.

Såväl Härryda kommun som närvarande branschföretag och representanter från trafikverket ansåg också att det är angeläget med ett utvidgat och fortsatt samarbete mellan flera aktörer som kommuner i Göteborgsregionen, länsstyrelsen och branschen. Härryda kommun lovade att framföra detta till våra grannkomuner.

Kontakt

Anders Bruce
Projektledare
031-724 65 03
anders.bruce@harryda.se