Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
24 oktober 2018
Lyssna

Länsstyrelsen informerar om sjukdom bland värphöns

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har upptäckts bland hönor på en gård i Mölndal. Sjukdomen är INTE farlig för människor, men är en allvarlig och smittsam sjukdom för fjäderfän.
För att undvika smittspridning har gården i Mölndal isolerats. Jordbruksverket har även infört restriktioner för gårdar med höns i ett övervakningsområde med en radie av 10 kilometer från den smittade gården i Mölndal.
Härryda kommuns sydvästra delar finns inom det övervakningsområdet.

Läs mer om Newcastlesjukan på länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster