Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
3 juni 2019
Lyssna

Kontroll av strandskydd vid Gingsjön

Foto: bildbyrå, Valeriy Petrov

Foto: bildbyrå, Valeriy Petrov

Från augusti kontrollerar Härryda kommun strandskyddet i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. Vi kommer att kontrollera anläggningarna i den strandnära miljön vid Gingsjön.

Under strandskyddstillsynen vid Gingsjön letar kommunens miljö- och hälsoskydd exempelvis efter bryggor och sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller kan påverka växt- och djurliv negativt.

I Härryda äger kontrollerna rum under perioden augusti-oktober 2019 och innebär att vi åker ut och tittar på plats. I god tid före kontrollen kommer berörda markägare att få brev från miljö- och hälsoskydd om den planerade tillsynen. Markägarna får närvara vid besöken.

Tillsynen genomförs i projektet "Planerad strandskyddstillsyn" som organiseras av Miljösamverkan i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Halland från 1 juni till 31 oktober.

Läs mer om vilka regler som gäller för strandskydd

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se