Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
1 mars 2019
Lyssna

En tidig skiss på vattenverket i Hindås, som är en av fyra delar i investeringen, har nu klubbats av kommunfullmäktige. Illustration: Sweco

Klart med storsatsning på utbyggt vatten och avlopp

För att trygga ett växande behov av dricksvatten och avlopp beslutade kommunfullmäktige i Härryda kommun igår torsdag att godkänna den största satsningen hittills på kommunal infrastruktur.

Efter en lång, intensiv debatt sa kommunfullmäktige på torsdag kväll ja till satsningar på 547 miljoner kronor för att förstärka kapaciteten på kommunens vatten och avlopp. Pengarna investeras i ett nytt vattenverk i Hindås, en högreservoar och en ny intagsstation för råvatten från intilliggande Västra Nedsjön, som också blir Härrydas huvudvattentäkt i framtiden.

Blir självförsörjande

– Ett nytt vattenverk i östra Härryda gör att vi kan fördela tillgång och efterfrågan på kommunalt vatten inom hela kommunen och inte är beroende av att köpa vatten från grannkommunerna. Vi kommer också kunna erbjuda säker vattenförsörjning för nyanslutningar och oförutsedda händelser, säger Jessica Sténhoff, verksamhetschef för Vatten och avfall.

Kapacitetsförstärkningen innebär att Härryda kommun tar höjd för framtida tillväxt med fler företag och en nära fördubblad befolkning fram till år 2050.

– Den här satsningen är till för hela kommunen. Det är avgörande för att kunna utveckla alla våra orter att vi säkrar vattenförsörjning och att allt kommunalt avlopp på sikt kan föras ner till Gryaab i Göteborg, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Arbetet med ny VA-ledning har redan startat

I investeringen ingår också 16 kilometer vatten- och avloppsledningar som binder samman de västra och östra delarna av kommunen. Det arbetet har satt igång nära Landvetter kyrka med Svevia som entreprenör.
Läs om överföringsledningar för VA mellan Landvetter och Hindås här.

Kontakt

Jessica Sténhoff
jessica.stenhoff@harryda.se