Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 september 2019
Lyssna

Kalkning av sjöar och våtmarker i kommunen

Under vecka 39–41 (med eventuell förlängning från v 43) utför Göteborgsregionen kalkning av sjöar och våtmarker med helikopter runt om i Härryda kommun. 

Kalkningen ska motverka försurning och dess effekter på djur- och växtlivet i sjöar och vattendrag.

Under tiden kalkningen pågår kan det förekomma en del buller och tunga fordon inom området.

Kalkning i Göteborgsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Maria Axbrink,
Regionplanerare, Göteborgsregionen (GR)
031-335 51 42
maria.axbrink@goteborgsregionen.se

Emma Nevander, kommunekolog Härryda kommun
031-724 62 53
emma.nevander@harryda.se