Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
31 maj 2017
Lyssna

Ja till bostäder i Rävlanda

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 22 maj antogs detaljplanen som möjliggör nya bostäder i centrala Rävlanda.

Kommunfullmäktige har beslutat att anta förslaget till ny detaljplan för området Björkeild i Rävlanda. När detaljplanen vinner laga kraft möjliggörs nybyggnation av bostäder. Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att fastighetsbolaget Strand AB får uppdraget att bygga bostäderna. Detta avgjordes i en markanvisningstävling.

Här hittar du information om detaljplanen
Strand AB ska bygga bostäder i Rävlanda

Kontakt

Maria Lejdebro, planarkitekt
031-724 61 00 (växel)
plan@harryda.se