Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
30 juli 2018
Lyssna

Inventering av hasselmus

Mellan den 1 augusti och 31 augusti kommer Härryda kommun inventera den fridlysta hasselmusens utbredning och förekomst.

Boris Berglund

Härryda kommer i augusti 2018 att ta hjälp av experten Boris Berglund för att kartlägga hasselmusen i Härryda kommun. För att hitta hasselmusen kommer inventeringen ske kontinuerligt vid olika tider på dygnet och det kommer krävas att Boris undersöker både buskar och snår.

För den förbipasserande kan inventeringen se märklig ut. Om man är fundersam får man gärna fråga inventeraren vem den är och vad den håller på med.

Hasselmusen är fridlyst och kommer inte att skadas under inventeringen.

Varför inventerar man hasselmusen?

Hasselmusen är en art som är strikt skyddad enligt det som kallas artskyddsförordningen och är därför fridlyst. Om någon vill exploatera eller bygga i ett område där hasselmusen lever behöver man vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att hasselmusen har möjlighet att leva någon annanstans. Därför är det av denna anledning viktigt att Härryda kommun vet var våra hasselmöss bor.

Fakta LONA-projekt

Projektet för att kartlägga hasselmöss i Härryda kommun är ett projekt som delvis finansieras av bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Dessa projekt kallas lokala naturvårdsprojekt (LONA) där naturvårdsverket betalar hälften och en kommun betalar andra hälften av kostnaden för projektet.

Läs mer om LONA-projekt från 2018 här.

Kontakt

Agneta Olsson, ekolog
073-231 67 88
agneta.olsson01@harryda.se