Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
19 september 2016
Lyssna

Inställt öppet hus om Bocköhalvön

Öppet hus som var planerat att hållas i morgon tisdag 20 september angående ny detaljplan för Bocköhalvön i Hindås är inställt.

Öppet hus för ny detaljplan för Hindås 1:433 mfl Bostäder på Bocköhalvön ställs in med kort varsel.

Om du har frågor kring din fastighet, planförslaget eller gatukostnader, är du välkommen att kontakta sektorn för Samhällsbyggnad. Du kan också lämna dina synpunkter på förslaget.

Här hittar du information om detaljplanen.

Kontakt

Anna Wallin, planarkitekt
031-724 62 66

Karl Falck, exploateringsingenjör
031-724 62 60
plan@harryda.se