Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
20 december 2021

Insamling av tidningar ändras för flerbostadshus och verksamheter

Från och med 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper. Det innebär att insamling och behandling av tidningar, så kallat returpapper hamnar under kommunalt ansvar och endast får göras på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall AB.

Nedan listas de entreprenörer som är auktoriserade och godkända att samla in returpapper på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall AB. Det är fritt för flerbostadshus och verksamheter att välja bland dessa entreprenörer för att hämta returpapper; kontakta valfri entreprenör från listan nedan.

Auktoriserade entreprenörer

Kontaktuppgifter

E-post

Telefon

Stena Recycling AB

goteborg@stenarecycling.se

031-58 44 50

PreZero Recycling AB

gbg.se@prezero.com

031-67 94 40

Remondis AB

info@remondis.se

033-23 22 30

Ragn-Sells Recycling AB

kundservice@ragnsells.com

0771-88 88 88
Bli auktoriserad entreprenör för insamling av returpapper

Kontakt

Sally Mora, avfallsutredare
Härryda Vatten och Avfall AB
sally.mora@hvaa.se