Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 december 2016
Lyssna

Informationsmöten om Götalandsbanan

Den 7 och 8 december bjuder Trafikverket in till informationsmöten i Mölnlycke och Rävlanda. Då berättar de om det fortsatta arbetet med Götalandsbanan och svarar på frågor. Representanter från Härryda kommun finns också på plats.

Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. I Mölnlycke har Härryda kommun en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om att det ska byggas en station. Det blir även en station vid Landvetter flygplats.

Trafikverket tar fram järnvägsplan

Trafikverket håller på att ta fram en järnvägsplan för den del som ska gå mellan Mölnlycke och Bollebygd. För delen som ska gå vidare västerut, mellan Mölnlycke och Almedal, genomförs en lokaliseringsutredning för
att komma fram till en korridor som banan ska gå i.

1000 nya bostäder i Mölnlycke

Parallellt med Trafikverkets arbete med en järnvägsplan, arbetar Härryda kommun med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för området kring en framtida station i centrala Mölnlycke. Vi planerar för ungefär 1000 nya bostäder med målet att den nya stationen ska bli en naturlig och
trivsam del av Mölnlycke centrum.

Välkommen på informationsmöte

Mölnlycke 7 december

Delarna Almedal-Mölnlycke och Mölnlycke-Bollebygd (fokus Mölnlycke)
Tid: 7 december, klockan 18
Plats: Råda rum (församlingshemmet), Mölnlycke

Rävlanda 8 december

Delarna Mölnlycke-Bollebygd (fokus Rävlanda)
Tid: 8 december, klockan 18
Plats: Rävlanda föreningsgård, Rävlanda klockan 18

På Trafikverkets webbsida hittar du mer information.länk till annan webbplats

Information om Härryda kommuns arbete med området kring stationen i Mölnlycke.

I filmen visar Trafikverket de möjliga korridorer som de kommit fram till i sin lokaliseringsutredning på sträckan Almedal–Mölnlycke

Kontakt

Håkan Jacobsson, sektorchef samhällsbyggnad
031-724 61 00 (växel)
hakan.jacobsson@harryda.se