Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
10 februari 2016
Lyssna

Infomöte om Mölnlycke centrum och Sverigeförhandlingen

Tisdagen 9 februari bjöd Härryda kommun in till ett informationsmöte om utvecklingen av Mölnlycke centrum, med anledning av Götalandsbanan och budet från Sverigeförhandlingen.

Det förra informationsmötet hölls i Ekdalaskolans aula 1 december, sedan dess har Härryda kommun fått ett första bud från Sverigeförhandlingen som innebär tågstationer vid Landvetter flygplats och i Mölnlycke centrum, bägge stationerna dimensionerade för trafik med regiontåg.

Den 1 mars ska Härryda kommun lämna ett första svar till Sverigeförhandlingen.

På plats i Hulebäcksgymnasiets matsal fanns Jan Johansson från Trafikverket, projektledare på sträckan Mölnlycke-Bollebygd, som berättade att Trafikverket fortsätter att utreda de korridorer mellan Almedal-Mölnlycke som man tidigare redovisat – trots att inte Mölndal fick någon egen station i Sverigeförhandlingens bud.

Trafikverket utreder bibana

Samtidigt börjar Trafikverket nu utreda en så kallad bibana för höghastighetstågen, i en tunnel söder om Mölnlycke centrum.

– Det finns stora tekniska utmaningar med att ta sig igenom Mölnlycke centrum med höghastighetståg, därför undersöker vi nu om det är möjligt att bryta höghastighetstågen öster om Mölnlycke och bara ta in de regionala tågen till stationen, säger Jan Johansson.

Exakt vad detta alternativ skulle innebära vet man inte i dagsläget, mer än att det skulle innebära färre spår genom Mölnlycke, som inte sänks ner utan skulle hamna på samma nivå som dagens spår. Trafikverket genomför en utredning under våren med målet att redovisa detta i maj månad.

– Härryda kommun fortsätter att studera förutsättningarna med ett centralt stationsläge med fem spår genom Mölnlycke, hur buller och barriäreffekter kan minimeras och hur järnvägen kan bidra till en fortsatt stadsutveckling. Det är också det centrala stationsläget som Sverigeförhandlingen vill förhandla om, säger Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef i Härryda kommun.

Det var välbesökt i Hulebäcksgymnasiets matsal. Efter informationen var det frågestund med både politiker, tjänstemän och Trafikverket på plats.

Michaela Kleman, verksamhetschef plan och bygglov, visade historiska flygbilder över Mölnlyckes utveckling sedan 1950-talet, och hur förtätningen innebär att man går mer och mer mot en småstadskaraktär. Swecos idéskisser visades upp i detalj, Andreas Fredriksson på Sweco berättade mer om hur man tänkt när man planerat trafikstråken genom centrum, om det blir en större station med fem spår i linje med Sverigeförhandlingens bud.

Den sista timmen var det frågestund, där många av frågorna handlade om förtätningen av Mölnlycke centrum, budet från Sverigeförhandlingen, Trafikverkets nya utredning av en bibana utanför Mölnlycke samt hur den fortsatta processen ser ut.

Nytt möte i vår

Sverigeförhandlingen ska vara färdig senast i december 2017. Nästa informationsmöte om Mölnlycke centrum kommer att arrangeras senare i vår.

Presentationen från Hulebäck 9 februariPDF

Vad ska nästa informationsmöte handla om? Lämna förslag här

Mer info hos Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef
031-724 61 00
hakan.jacobsson@harryda.se