Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 februari 2018
Lyssna

Hjälp oss att bli bättre på bygglov!

En uteplats i trä med en trappa som går ner till en trädgård med en grön gräsmatta och häckar längs tomten.

Fick du bygglov eller ett beslut från miljö- och bygglovsnämnden under 2017? I så fall kan du vara en av dem som vi nu bjuder in att svara på frågor i vår årliga enkät.

Under 2017 beviljade Härryda kommuns handläggare 451 bygglov. För att höra med privatpersoner och företag vad ni tycker om vårt sätt att arbeta skickar vi i år ut en enkät till 160 av er.

En illustration: ett förstoringsglas syns framför bilden av ett litet hus.

Du får inbjudan till enkäten via mejl torsdagen den 15 februari. I mejlet hittar du en länk som går direkt till enkäten.

Enkäten tar ungefär 5 minuter att besvara.

Glada figurer i olika färger med frågetecken ovanför sig.

Vi är glada och tacksamma om du som får en inbjudan tar dig tid att svara på frågorna!

Du har på dig till söndagen den 4 mars att svara.

En hammare slår mot en spik på underlag av trä. I bakgrunden syns sommargrönska.

Vi presenterar resultaten från enkäten här på webbplatsen under sommaren.

 

Tack vare dina svar hoppas vi på bygglovsenheten att vi kan bli ännu bättre på information, bemötande, vägledning, tillgänglighet och vårt sätt att sköta handläggningen av bygglovsärenden.

Tack för din hjälp!

En rödmålad husvägg i trä. Till vänster på väggen har någon målat konturen av ett vitt hjärta.

Kontakt

Irmana Cukur, administrativ chef
Sektorn för samhällsbyggnad
Telefon: 031-724 63 14
E-post: irmana.cukur@harryda.se