18 maj 2020
Lyssna

Härryda klättar på listan över Sveriges bästa miljökommuner

Härryda hamnar i år på plats 31 i den miljöranking av Sveriges kommuner som presenteras av Aktuell Hållbarhet för tolfte året i rad. Det innebär en ordentlig klättring från förra årets resultat på plats 70.

En framgångsfaktor är att kommunens sektor för teknik och förvaltningsstöd är miljödiplomerad. Sektorn ansvarar för exempelvis kommunens fastigheter, lokalvård och måltidsservice. De här verksamheternas arbete med att kraftfullt minska matsvinnet, fasa ut kemikalier och minska mängden engångsprodukter ger därför även postivt avtryck i resten av organisationen.

Aktivt arbete med Agenda 2030

Härryda kommun har jstrukturer på plats för ett långsiktigt miljöarbete, med en tydlig miljöpolicy och en strategisk plan för arbetet med Agenda 2030. Amanda Östman är utvecklingsledare för hållbar utveckling:

Vi vill bidra till en förflyttning framåt, genom att fokusera på de områden där vi verkligen kan påverka och göra skillnad genom kommunens verksamhetsområden. Det handlar bland annat om vi satsar mot att vara en Fossilfri kommun 2030 och att Öka den biologiska mångfalden. Vi stöttar redan idag det lokala näringslivet i deras arbete för Agenda 2030. Men här tror jag vi kan göra mycket mer. Vi behöver utvecklas tillsammans.

"Tillsammans för Agenda 2030" - åttondeklassare och företag i kommunen, i samarbete kring hållbar utveckling. Foto: Anna Sigvardsson

Kan bli bättre att ställa miljökrav

Kommunen har även ett antal områden där det finns förbättringspotential för miljöarbetet. Bland annat handlar det om att ställa miljö- och klimatkrav vid upphandlingar, öka andelen inköpt och egenproducerad förnybar energi och att tydligare väga in ekosystemtjänster och klimatpåverkan i besluts- och budgetprocesser.

– Dessutom behöver vi bli bättre på att berätta för invånare och näringsliv om allt det goda arbete som vi faktiskt gör för en mer hållbar utveckling, säger Amanda Östman.

Läs mer om hur Härryda kommun arbetar med klimat och miljö, Agenda 2030 och hållbar utveckling:

Klimat och miljö

Agenda 2030

Aktuell Hållbarhets miljöranking

Rankingen baseras på enkätresultat men också på data från andra källor, däribland myndigheter som SCB och Naturvårdsverket. Nytt för i år är att rankingen också påverkas av förändringen av de utsläpp av växthusgaser som sker inom kommunens gränser. Några av enkätfrågorna har ändrats från föregående år vilket gör att resultaten är svåra att jämföra.

Kommunranking Miljöbarometern - Aktuell Hållbarhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Amanda Östman
Utvecklingsledare
hållbar utveckling
031-724 88 43länk till annan webbplats
amanda.ostman@harryda.se