Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
2 januari 2019

Härryda flitigast på att söka pengar till naturvård

Härryda kommun har ansökt om pengar till sex naturvårdsprojekt och ett våtmarksprojekt. Exempelvis på naturvårdsprojekt är Härryda blomsteråkrar och dagvattenparken i Mölnlycke.

Naturvårdsbidraget omfattar inte bara om naturvård i sig. Det kan också sökas för att göra naturen lättare att nå med exempelvis spångar och vandringsleder. En ansökan gäller därför ökad tillgänglighet till en badplats för personer med funktionshinder.

Tillsammans med Lysekil och Marks kommun toppar vi ansökningar om Lona-pengar i vår region både till antalet och summorna, totalt 5,4 miljoner kronor för vår kommun.

- Vi håller tummarna, naturvårdsprojekten gör stor nytta för naturvårds- och friluftsarbetet här, säger Emma Nevander, kommunekolog i Härryda kommun.

Lona är Naturvårdsverket bidrag till lokal naturvård och fördelas genom länsstyrelsen. Det förutsätter att kommunen satsar hälften av projektbeloppet själv.
I april är det klart vilka projekt som får Lona-pengar.

Kontakt

Emma Nevander, kommunekolog
E-post: emma.nevander@harryda.se