Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
23 januari 2019

Härryda är del av Glokala Sverige

​Härryda kommun är en av 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida. Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera kommunernas arbete med Agenda 2030 som redan har påbörjats på många håll.

- Jag är glad över att Härryda kommun är en av de kommuner som deltar i Glokala Sverige-projektet eftersom vi anser att de globala målen och Agenda 2030-arbetet är viktigt och prioriterat. Härryda kommun vill ligga i framkant i detta område och göra skillnad, därför ser vi fram emot att fortsätta vårt Agenda 2030-arbete genom att delta i Glokala Sverige, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande, Härryda kommun.

Ett särskilt prioriterat område

Kommunfullmäktige i Härryda kommun har pekat ut Agenda 2030 som ett särskilt prioriterat område. Redan idag pågår en mängd olika insatser som stödjer genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling som finns i Agenda 2030. En strategisk plan kommer inom kort att fastställas och där pekas riktningen ut för fortsatta och förstärkta insatser, bland annat i form av en satsning på information och utbildning för såväl invånare som kommunens medarbetare.

Läs mer om hur Härryda kommun arbetar med Agenda 2030 här.

Kunskapssatsning för alla

Att vara med i projektet Glokala Sverige ger förstärkta möjligheter att arbeta med kunskapshöjning och informationsinsatser av olika slag. Kommunerna som ingår i Glokala Sverige får ta del av utbildningsinsatser med föreläsningar och workshops.

- Vi ser fram emot att genom Glokala Sverige få extra kraft i det kommande arbetet med att höja kunskap och medvetenhet om Agenda 2030 och hållbar utveckling. Genom kunskap ökar de konkreta åtgärder och förändringar som behöver ske lokalt för att bidra till att de globala målen uppnås, säger Frida Barrett, utvecklingsledare i Härryda kommun

Läs mer

Mer om projektet finns på FN förbundets webbplats Länk till annan webbplats.. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

Kontakt

Frida Barrett, Utvecklingsledare
031-724 63 02
frida.barett@harryda.se