8 september 2020
Lyssna

Härryda är byggföretagens favoritkommun

Byggföretagens Pehr-Olof Olofsson (t.v) och Per Vorberg (t.h.) bakom vandringspriser i form av små stenhus. Foto: Byggföretagen

Härryda kommun kammar hem en överlägsen topplacering för bästa dialogen och relationer med byggföretag. Enligt undersökningen Byggdialogindex ökar dessutom marginalen till de andra västsvenska kommunerna i jämförelsen.

Vartannat år genomför Byggföretagen (före detta Sveriges Byggindustrier) undersökningen Byggdialogindex om hur deras medlemsföretag uppfattar kommunernas arbete med byggrelaterade frågor. Nästan 120 representanter för olika byggföretag har inom 16 områden fått betygsätta allt från kontakt med och bemötande från kommunpolitiker och tjänstepersoner till planprocesser, tilldelning av mark, bygglovshantering med mera.

Överlägset resultat

Härryda kommun hade toppositionen även förra gången men drar i år ifrån de övriga tio kommunerna i Byggdialogindex. Indexet 133 är en överlägsen skillnad och vittnar om att byggföretagen uppskattar kontakten med politiker, mindre byråkrati och ger Härryda kommun bättre omdömen.

– Det säger något om hur kommunens investeringsklimat och samarbetsklimat ser ut. Vi är extra glada åt det fina resultatet vi får för att det är lätt att få tag på rätt personer här och vår bygglovshantering, säger plan- och bygglovschefen Peter Wallentin.

Han pekar på några orsaker till det goda betyget: 4-5 veckors handläggning på bygglovsärenden i snitt, en egen kontakt för nya och befintliga företag. Dessutom att tre exploatörsdrivna detaljplaner med mycket långtgående samverkan kring planprocessen, närmar sig målgång och väcker intresse hos andra exploatörer och kommuner.
Kommunen har även anpassat sin organisation efter vad företag och privatpersoner vill bygga och vilka frågor de har, vilket i sin tur skapar förtroende, förutsägbarhet och en vilja att driva mer verksamhet i kommunen.

Hela kommunens pris

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) understryker att hela kommunen jobbar mycket strategiskt med ett näringslivsklimat som är gynnsamt för exploaterings-, bygg- och fastighetsverksamhet.

– Det är ett kvitto på att hela vår förvaltning ständigt arbetar för att vara en serviceorganisation till medborgare och näringsliv. Det är vårt gemensamma pris, säger Per Vorberg och gratulerar samtidigt Ale kommun till Årets klättrare, från index 106 till 124 i samma undersökning.

Kontakt

Peter Wallentin, plan- och bygglovschef
E-post: peter.wallentin@harryda.se