Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 januari 2021

Här har du din ort!

Bildkollage med foton, flygfoton, kartor och faktarutor från ett urval av ortsstudier.

Faktaspäckade kartor och diagram och svindlande flygfoton visar din ort ur ett perspektiv du kanske inte är så van vid. Kommunen är nu klar med sju så kallade ortsstudier för de orter som haft kommundelsdialoger. De finns att ladda ner eller bläddra i i kulturhusen eller kommunhuset.

Du hittar ortsstudierna här eller som utskrivna exemplar i våra kulturhus eller i receptionen i kommunhuset i Mölnlycke:

Ortsstudierna ger en kulturhistorisk återblick och visar hur det ser ut idag med befolkningsstrukturen, naturen, trafiken, servicen och det sociala livet i de större orterna i Härryda.

Föreslår riktning för utvecklingen

Varje ortsstudie tar avstamp i de kommundelsdialoger med ortsbor och andra referensgrupper som kommunen haft mellan åren 2016 och 2019. Dialogerna har visat vad som är de viktigaste lokala frågorna och gett förslag på vad som kan utvecklas utan att tappa ortens identitet. I flera orter betonar invånare att den lokala historien ska fortsätta göra avtryck i framtiden.

I ortsstudierna ger kommunen också konkreta förslag på utveckling. Till exempel hur viktigt det är med ett tydligare centrum i Hindås, bostäder för unga i Hällingsjö, Storån i Rävlanda som mötesplats och rekreation och mark för fler bostäder och mer service i Landvetter centrum.

Ortsstudierna är en av utgångspunkterna i arbetet med en ny översiktsplan som ska ta Härryda kommun mot år 2040.

Kontakt

Therese Axenborg
planarkitekt, projektledare för kommande översiktsplan
therese.axenborg@harryda.se