16 november 2020
Lyssna

Här är förslaget på en ny skola i Djupedalsäng (IES)

Samråd om detaljplanen för ny skola i Djupedalsäng åt Internationella Engelska Skolan (IES), pågår mellan 16 november och 14 december. Under denna period kan du skicka in dina synpunkter och kommentarer om planen till oss.

Syftet med den föreslagna detaljplanen är att undersöka möjligheten att etablera en ny skolverksamhet för 600 elever i årskurserna F-9 åt IES. Området är en del av den kommunalt ägda fastigheten Hulebäck 1:34 som ligger i bostadsområdet Djupedalsäng, cirka 1 kilometer söder om Mölnlycke centrum.

Mejla eller skriv synpunkter i ett webbformulär

E-post: plan@harryda.se
Formulär på detaljplanens hemsida: harryda.se/nyskoladjupedalsang. Här hittar du även alla samrådshandlingar för detaljplanen, till exempel kartor, skisser och en trafik- och parkeringsutredning.

Kontakt

Anna Sofia Wannerskog, planarkitekt
031-724 88 39
anna.wannerskog@harryda.se