Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 juni 2016
Lyssna

Handslag viktig pusselbit för regionutveckling

Mats Werner (S), Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen samt Per Vorberg (M) under dagens pressträff kring handslaget mellan Härryda kommun och Sverigeförhandlingen. Foto: Emmy Jonsson

Idag har Härryda kommun skakat hand med Sverigeförhandlingens förhandlare. Det historiska handslaget innebär en ny järnvägsstation i centrala Mölnlycke, 2950 nya bostäder och ännu bättre möjligheter till regionförstoring.

Idag kom Sverigeförhandlingens Catharina Håkansson Boman till Mölnlycke för att ta i hand med representanter från Härryda kommun. I och med handslaget är man överens om en ny järnvägsstation som dimensioneras för regiontågstrafik längs Götalandsbanan som med startår 2020 ska byggas mellan Göteborg och Stockholm.

- Nu säkrar vi upp stationsläget i Mölnlycke, som är en del i arbetet med att knyta ihop arbetsmarknadsmarknadsregionerna Göteborg och Borås, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Tillsammans med VGR och kommunerna Göteborg, Mölndal, Bollebygd och Borås har vi en målbild med stationslägen i Mölndal, Mölnlycke, Landvetter södra, Landvetter flygplats och Bollebygd. Denna gemensamma målbild med trafikering med lokal- och regiontåg som kompletterar de föreslagna höghastighetstågen är viktig för västra Sveriges utveckling och framtid. Med Götalandsbanan skapas förutsättningar för fler bostäder och tillväxt som gynnar hela Sverige.

Från Sverigeförhandlingen kom Catharina Håkansson Boman.
- Med en station i Mölnlycke förstärks den regionala funktion som höghastighetsjärnvägen kommer att få utöver ändpunktsresandet. Från och till Mölnlycke kommer många pendlare dagligen att kunna glädjas åt effektiva tågförbindelser, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Härryda kommun förbinder sig i och med handslaget att bygga 2950 bostäder och bidrar med 90 miljoner kronor i finansiering, samt 36, 5 miljoner kronor i förskottering; 1000 kronor per invånare.

Efterlängtad tågförbindelse

- Fler tågförbindelser mellan Mellansverige, Norrland och Göteborg är nödvändiga för Göteborgsregionens utveckling, säger kommunstyrelsens vice ordförande, Mats Werner (S). Dagens stambanor är så överbelastade med trafik att underhållet har blivit eftersatt med stora ekonomiska förluster för företag som är beroende av säkra gods- och persontransporter, förutom den irritation och besvär som dagens ständiga förseningar på Västra stambanan innebär för privatresenärer. Götalandsbanan kommer att sammanbinda Göteborgsregionen med Östergötland och Småland. Det är en förbindelse som har varit efterlängtad i över 150 år.

- Nu är vi med och skriver historia, säger Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef i Härryda kommun. Det handlar inte bara om järnväg utan om ett unikt samhällsbyggnadsprojekt som vi får vara en del av. En järnväg är så mycket mer än räls och tåg; den länkar samman och förutom minskad restid till Stockholm innebär det också att man kommer att kunna nå regionens största städer längs stråket för Götalandsbanan på ett helt annat sätt. Det skapar ännu bättre möjligheter att bo, arbeta och leva i hela regionen.

Gemensamt förslag inom regionen

Många vill flytta till Västsverige och då krävs både fler bostäder och att det blir enklare att resa i vardagen. Härryda kommun har tillsammans med Västra Götalandsregionen, Göteborg, Mölndal, Bollebygd, Borås, Ulricehamn och Swedavia tagit fram förslag på hur kollektivtrafik kan skapa enklare resor i vardagen.

- Med större möjlighet att pendla kan nyttan med den nya järnvägen bli ännu större, säger Per Vorberg (M). Då växer den regionala arbetsmarknaden, till exempel vill vi att det ska gå att åka mellan Göteborg och Borås på max 35 minuter. Sverigeförhandlingen handlar om fler bostäder, bättre arbetsmarknad och hållbart resande. Och det är precis de möjligheterna som vi ser för regionen. Vårt handslag idag är en av pusselbitarna för att utveckla regionen.


Fakta om Sverigeförhandlingen:

Den nya järnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Förhandlingar har inletts med 16 kommuner och bland annat Landvetter flygplats. Flera kommuner har redan tagit i hand med Sverigeförhandlingen. I december 2017 förväntas regeringen fatta beslut om slutlig sträckning för Götalandsbanan.
Läs mer på sverigeforhandlingen.selänk till annan webbplats
 

SVERIGEFÖRHANDLINGENS MÅL

  • Höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö
  • Öka bostadsbyggandet – med mål på 100 000 nya bostäder
  • Öka kollektivtrafiken och förbättra tillgängligheten

REGIONALA MÖJ LIGHETER

  • Området längs stråket kan växa med 220 000 invånare fram till 2035 – och fler bostäder kan byggas
  • Större arbetsmarknadsregion
  • Tre gånger så många resor med kollektivtrafik i stråket mellan Göteborg och Borås


 Kontakt

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
0709-99 90 25, per.vorberg@harryda.se
Mats Werner (S), kommunstyrelsens vice ordförande
0709- 49 44 04, mats.werner@harryda.se
Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef
031-724 62 85, hakan.jacobsson@harryda.se